Obchodní podmínky


- I.   Obecná ustanovení

- II.  Zpracování osobních údajů - GDPR

- III. Práva a povinnosti prodejce

- IV. Práva a povinnosti nakupujícího

- V.  Reklamační řád

 • OBECNÁ USTANOVENÍ

  Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákupy realizované v internetovém obchodě www.knihkupectvi-monami.cz, který provozuje Ing. Jana Vařáková - Knihkupectví MonAmi, Pod Hubleskou 19, 743 01 Bílovec, IČ 60334037.
  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele (prodejce) a zákazníka (nakupující).
 • ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

  • E-shop www.knihkupectvi-monami.cz a provozovna MONAMI přátelské knihkupectví s kavárnou vedené zřizovatelem Ing. Janou Vařákovou, IČ: 60334037 zpracovává osobní údaje o zákaznících a uživatelích našeho webu. 
  • Bez poskytnutí základních osobních údajů nemůžeme Vaši objednávku realizovat. Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy.
  • Zpracováváme následující osobní údaje:
  • Identifikační údaje - jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČ a DIČ, pokud jste podnikatel.
  • Kontaktní údaje - osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa.
  • Vaše nastavení - nastavení newsletterů, členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy.
  • Údaje o Vašich objednávkách - údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby, čísla platebního účtu a údaje o reklamacích.
  • Statistiky e-shopu - sledujeme, jaké produkty si prohlížíte a z jakého zařízení.
  • Účel zpracování - pokud se u nás zaregistrujete, využíváme Vaše údaje pro vedení Vašeho účtu a poskytování souvisejících funkcí. Jestliže u nás nakoupíte, používáme vaše údaje, abychom Vaši objednávku vyřídili, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. S vaším souhlasem Vám zasíláme naše nabídky a předáváme údaje třetí straně - přepravním společnostem.
  • Pokud si nepřejete dostávat obchodní sdělení a nabídky zboží a služeb, sdělte nám to prostřednictvím e-mailu: infozavináčknihkupectvi-monami.cz
 • PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

  • Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží, které je označeno SKLADEM NA PRODEJNĚ, na adresu uvedenou v objednávce do tří pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě, že objednané zboží není dočasně skladem, sdělí tuto skutečnost i s termínem nejzazšího dodání objednaného zboží urychleně nakupujícímu. Prodávající si vyhrazuje odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.
  • Při splnění podmínek uvedených v bodě IV.4. prodejce vrátí zaplacenou částku nakupujícímu za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku související s expedicí zboží (poštovné).
  • Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům souvisejícím se službami obchodu Knihkupectví MonAmi a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu IV.5. je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
  • Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží podle bodu IV.2., prodávající má právo odmítnout vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího.
 • PRÁVA A POVINNOSTI NAKUPUJÍCÍHO

  • Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
  • Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a poplatky související s expedicí (poštovné) uvedené v závazné objednávce.
  • Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat do jedné hodiny od jejího odeslání na stránkách Knihkupectví MonAmi.
  • Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. V případě audionahrávek a multimediálních CD-ROM nesmí být porušen obal. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení ceny zboží (poplatky spojené z expedicí prodávající nevrací) za splnění těchto podmínek: vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, u multimediálních nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen foliový přebal.
   Nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce Knihkupectví MonAmi, Slezské náměstí 31, 743 01 Bílovec.
   Do zásilky musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
   Toto ujednání se netýká nákupů realizovaných v prodejnách prodávajícího, ale výhradně nákupů ze stránek www.knihkupectvi-monami.cz.
  • Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků Knihkupectví MonAmi, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.
 • REKLAMAČNÍ ŘÁD

  • Záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží zákazníkem.
  • Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:
   e-mail – zasláním e-mailové zprávy na adresu infozavináčknihkupectvi-monami.cz
   poštou – zasláním reklamace na adresu: Knihkupectví MonAmi, Slezské náměstí 31, 743 01 Bílovec
  • Reklamace musí obsahovat číslo objednávky a popis vady
  • Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
  • Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
  Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:
  Zákon o ochraně spotřebitele,
  Občanský zákoník.

           Ceny zboží uvedené na našich stránkách jsou vždy aktuální a platí do zveřejnění nové verze katalogu.