Informatika 4 - učebnice

EAN: 0552941
Nakladatel: Bookretail s.r.o.
Vazba: Knihy - paperback
Pocet stran: 0
Rozmery: 0.000000x0.000000
Datum vydani: 2022-08-31

Nový produkt

Učebnice Informatika pro 4. ročník ZŠ je zpracována tak, aby odpovídala modelovému školnímu vzdělávacímu programu a pokrývá všechny navržené a očekávané výstupy RVP ZV pro...

Více informací

NEDOSTUPNÉ

Datum dostupnosti: 2022-08-31

109 Kč s DPH

Více informací

Učebnice Informatika pro 4. ročník ZŠ je zpracována tak, aby odpovídala modelovému školnímu vzdělávacímu programu a pokrývá všechny navržené a očekávané výstupy RVP ZV pro informatiku.Učebnice obsahuje témata: digitální technologie, práce ve sdíleném prostředí a úvod do kódování a šifrování dat a informací.V učebnici je kladen důraz na názornost a rozvíjení logického, informatického myšlení. Učebnice využívá moderní výukové trendy.V učebnici najdete mnoho obrázků, fotografií a praktických činností, které zábavnou a hravou formou naučí žáky pracovat s počítačem.V jednotlivých kapitolách se žáci naučí pracovat s informacemi a rozeznávat dobré a špatné informace. Pochopí pojem digitální technologie, a dokáží vysvětlit, jaké digitální technologie využívají doma a ve škole. Vysvětlí, jak jim digitální technologie usnadňují život. Žáci se naučí popsat, z jakých částí se skládá počítač, co jsou přídavná zařízení a naučí se rozlišovat, které zařízení je výstupní a které vstupní. V části věnované práci s počítačem si žáci osvojí hygienu práce na počítači, naučí se chránit svá data, pochopí, k čemu je vhodné mít uživatelský účet. Naučí se používat aplikaci Malování a dokáží namalovat jednoduché obrázky. Namalované obrázky uloží do počítače. Žáci se naučí editovat digitální text, přehrají zvuk a video, naučí se pracovat se soubory.V učebnici dále najdete úvod do kódování a šifrování dat pomocí obrázků, textu a čísel. Žáci se hravou formou naučí zašifrovat i dešifrovat jednoduchý text.Součástí učebnice jsou otázky a úkoly, které slouží k procvičení učiva. V závěru každé kapitoly najdete shrnutí daného celku. Důležitou součástí učebnice jsou soubory, které najdete na internetu, a které doplňují učivo v učebnici. NOVA44-90 / neuveden

30 dalších produktů ve stejné kategorii: